Ukážka úpravy portrétnej fotky na tablo. Ďalej nižšie nájdete fotky zo stužkových .